TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁOVề việc nâng cấp phần mềm ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản 3.0